Ảnh lưu niệm

 • Ban lãnh đạo Cục Thuế TPHCM trong việc tổ chức các chương trình về nguồn trước đây , cũng như chuyến tham quan về nguồn quan trọng lần này tại Đồng Tháp , Vĩnh Long & Cần Thơ từ ngày 18/05/2019 đến 19/05/2019...... Ban lãnh đạo Cục Thuế TPHCM trong việc tổ chức các chương trình về nguồn trước đây , cũng như chuyến tham quan về nguồn quan trọng lần này tại Đồng Tháp , Vĩnh Long & Cần Thơ từ ngày 18/05/2019 đến 19/05/2019......
 • Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Tỉnh Yên Bái Tham Quan Chương Trình Nghỉ Dưỡng tại Nha Trang & Đà Lạt từ ngày 14/06 đến 18/06/2018 Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Tỉnh Yên Bái Tham Quan Chương Trình Nghỉ Dưỡng tại Nha Trang & Đà Lạt từ ngày 14/06 đến 18/06/2018
 • Chi Cục Thuế Q.5 Tham Quan Đợt 1 Chương Trình Nghĩ Dưỡng tại Thành Phố Đà Lạt từ ngày 14/06 đến 17/06/2018 Chi Cục Thuế Q.5 Tham Quan Đợt 1 Chương Trình Nghĩ Dưỡng tại Thành Phố Đà Lạt từ ngày 14/06 đến 17/06/2018
 • Trường Mầm Non Phong Lan Huyện Bình Chánh TPHCM Tham Quan Thành Phố Biển Nha Trang từ ngày 12/06 đến ngày 14/06/2018 Trường Mầm Non Phong Lan Huyện Bình Chánh TPHCM Tham Quan Thành Phố Biển Nha Trang từ ngày 12/06 đến ngày 14/06/2018
 • Khoa Ung Bướu Bệnh Viện Bình Dân Tham Quan Nghỉ Dưỡng Thành Phố Biển Vũng Tàu từ ngày 09/06 đến 10/06/2018. Khoa Ung Bướu Bệnh Viện Bình Dân Tham Quan Nghỉ Dưỡng Thành Phố Biển Vũng Tàu từ ngày 09/06 đến 10/06/2018.
 • Trung Tâm Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 Bộ Nông Nghiệp Tham Quan Du Lịch Nghỉ Dưỡng : Thành Phố biển Nha Trang Đợt 1 từ ngày 07/06 đến 11/06/2018 Trung Tâm Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 Bộ Nông Nghiệp Tham Quan Du Lịch Nghỉ Dưỡng : Thành Phố biển Nha Trang Đợt 1 từ ngày 07/06 đến 11/06/2018
 • Trường Mầm Non Nậm Búng Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái Tham Quan Du Lịch Nghỉ Dưỡng : Nha Trang - Đà Lạt - Vũng Tàu - TPHCM từ ngày 01/06 đến 07/06/201 Trường Mầm Non Nậm Búng Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái Tham Quan Du Lịch Nghỉ Dưỡng : Nha Trang - Đà Lạt - Vũng Tàu - TPHCM từ ngày 01/06 đến 07/06/201
 • Trường Tiểu Học & Trung Học Cơ Sở Lê Hồng Phong ở vùng đất Yên Bái xa xôi tham quan hành trình di sản văn hoá Miền Trung : Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà từ ngày 29/05 đến 02/06/2018 Trường Tiểu Học & Trung Học Cơ Sở Lê Hồng Phong ở vùng đất Yên Bái xa xôi tham quan hành trình di sản văn hoá Miền Trung : Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà từ ngày 29/05 đến 02/06/2018
 • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo trong Ban Thường Vụ Thị Uỷ Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo trong Ban Thường Vụ Thị Uỷ Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái
 • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Tổng công Ty đường sắt Việt Nam Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Tổng công Ty đường sắt Việt Nam
 • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ Yên Bái
 • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái
 • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái