SACOTOUR rất vui mừng được đón chào Đoàn khách hàng thân thiết: Đoàn các Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở trực thuộc Công Đoàn Công Ty CP Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn tham quan du lịch về nguồn Long Hải - Hồ Cốc từ ngày 12/01/2024 đến ngày 13/01/2024 ….,SACOTOUR xin kính chúc quý khách hàng thân yêu một chuyến tham quan du lịch về nguồn vui vẻ, hạnh phúc & thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️🌺🌺🌺

hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269 hinh-di-tour-doan-cac-chu-tich-cong-doan-co-so-truc-thuoc-cong-doan-cong-ty-cp-van-tai-duong-sat-sai-gon-1269