SACOTOUR rất hân hạnh đón chào một trong những Đoàn khách hàng thân thiết nhất: Đoàn 18 Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở các đơn vị trực thuộc Công Đoàn Khối Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tham quan du lịch: Bình Định - Phú Yên từ ngày 08/09/2023 đến ngày 10/09/2023 ….. Chuyến đi còn có sự tham gia của Anh Nguyễn Duy Vũ - Bí thư Đảng Ủy Khối Cơ Sở Bộ Nông Nghiệp, Anh Nguyễn An Lợi - Chủ Tịch Công Đoàn Khối Cơ Sở Bộ Nông Nghiệp ❤️❤️❤️🌹🌹🌺……SACOTOUR xin kính chúc quý khách hàng thân yêu một chuyến tham quan du lịch vui vẻ, hạnh phúc & thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️🌺🌺🌹🌹

hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233

hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233 hinh-di-tour-doan-18-chu-tich-cong-doan-co-so-cac-don-vi-truc-thuoc-cong-doan-khoi-bo-nong-nghiep-phat-trien-no-1233