SACOTOUR rất vinh hạnh đón chào một trong những đoàn khách hàng thân thiết : Đoàn Cán Bộ Lãnh Đạo Đảng Ủy Khối Cơ Sở Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tham quan học tập về nguồn: Chiến Khu D - Trị An ngày 27/11/2023…..SACOTOUR xin kính chúc quý khách hàng thân yêu một chuyến tham quan học tập vui vẻ, hạnh phúc & thành công tốt đẹp 

 

hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258 hinh-di-tour-doan-lanh-dao-dang-uy-khoi-co-so-bo-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-1258