SACOTOUR rất vui mừng & hạnh phúc khi được đón chào một trong những đoàn khách hàng thân thiết gắn bó với cá nhân Chúng tôi trong suốt 22 năm: Đoàn 40 khách Cán Bộ Lãnh Đạo & CBCNV Khoa Nam Học Bệnh Viện Bình Dân TPHCM tham quan du lịch( Đợt 1 ): Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An từ ngày 18/08/2023 đến ngày 20/08/2023…..SACOTOUR xin kính chúc quý khách hàng thân yêu một chuyến tham quan du lịch vui vẻ, hạnh phúc & thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️🌺🌺🌹🌹

hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238 hinh-di-tour-doan-khach-can-bo-lanh-dao-cbcnv-khoa-nam-hoc-benh-vien-binh-dan-tphcm-tham-quan-du-lich-dot-1-1238